zdravstvena nega

Ime izobraževalnega programa: srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik
Vrsta izobraževalnega programa: srednje strokovno izobraževanje
Trajanje programa:

odvisno od posameznika, največ 4 leta časovni okvir izobraževanja si organizira udeleženec sam v dogovoru s strokovno delavko, ki je zadolžena za izobraževanje odraslih, lahko se vključi v organizirana predavanja, katerih razpored je v prilogi LDN-ja, oz. v skladu s sprejetim dogovorom in podpisano pogodbo z delodajalcem, ki izobraževanje naroči.

 

Naziv poklicne izobrazbe: srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik
Pogoji za vpis: obiskovanje organiziranih predavanj

 • udeleženec mora imeti končano srednje poklicno izobraževanje, smer bolničar- negovalec

individualne oz. skupinske konzultacije

 • končana osnovna šola ali končan katerikoli program V. stopnje

vpis poteka od 20. avgusta do zapolnitve mest, ki jih odobri ministrstvo

Organizacijski model in prilagoditve Individualni organizacijski model: izobraževanje odraslih poteka v skladu s predmetnikom, ki je sestavni del LDN-ja, za vsakega udeleženca pripravimo individualni izobraževalni načrt, kjer so napisane dogovorjene prilagoditve
Značilnosti izobraževanja možnost obiskovanja organiziranih predavanj

 • poteka v skladu s predmetnikom, ki je sestavni del LDN-ja
 • organizirana predavanja potekajo po koledarju, ki je sestavni del LDN-ja
 • udeleženci se s predmetnikom in koledarjem izobraževanja seznanijo na uvodnem sestanku
 • roki izpitov so določeni glede na razpored predavanj: prvi izpitni rok za posamezno programsko enoto je po zaključku predavanj določen v koledarju
 • neizpolnjene obveznosti udeleženci opravijo v naslednjih dogovorjenih izpitnih rokih v tekočem šolskem letu ali v naslednjem šolskem letu
 • praktično usposabljanje z delom opravljajo udeleženci v specializiranih ustanovah, kamor jih usmerja, vodi in pomaga pri izvedbi organizator PUD-a na šoli

možnost individualnih oz. skupinskih konzultacij

 • na konzultacijah se z učiteljem dogovori o ustrezni literaturi in načinu opravljanja izpita. Učitelj udeleženca lahko seznani z izpitnimi vprašanji in mu svetuje možne načine priprave na izpit
 • v nadaljnjih konzultacijah učitelj in udeleženec razrešujeta strokovne probleme, vezane na učno snov
 • praktični del pouka se opravi v okviru posameznega strokovnega predmeta
 • praktično usposabljanje z delom opravljajo udeleženci v specializiranih ustanovah, kamor jih usmerja, vodi in pomaga pri izvedbi organizator PUD-a na šoli

udeleženec se z učiteljem in v dogovoru s strokovno delavko, ki je zadolžena za izobraževanje odraslih dogovori za izpit

cena obiskovanje organiziranih predavanj

 • udeleženec plača šolnino v vrednosti trije obroki po 350, 00 eur

 individualne oz. skupinske konzultacije

 • vpisnina znaša 350 eur, vsak izpit 50 eur
Predmetnik: VEČ