Zgradba in uporaba lesa avtohtonih drevesnih vrst

Les dobiva po dolgih letih njegovega nadomeščanja z ostalimi nenaravnimi materiali spet svoje nekdanje mesto živega, naravnega in obnovljivega materiala.

Delavnica želi les domačih drevesnih vrst približati udeležencem. Skuša jim prikazati njegov izvor, njegove lastnosti in uporabnost. Skuša ovrednotiti domače drevesne vrste z vsemi njihovimi lastnostmi, uporabo v zgodovini in novimi načini uporabe.

Delavnica omogoča izdelavo zbirke lesov ( učenci ali dijaki samostojno ali ob dodatnih urah konzultacij učiteljice).

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja