Življenje dreves

Današnji čas je čas dveh skrajnosti: ko v naravi in sočloveku vidimo le ekonomsko korist in druga skrajnost, ki naravo vrednoti visoko, a zametuje človeka. In vendar sta narava in človek tesno med seboj povezana. Le sobivanje obeh lahko človeku nudi veselje nad življenjem in občutljivost do soljudi.

Ključne informacije

Prijavnica