Življenje dreves

Današnji čas je čas dveh skrajnosti: ko v naravi in sočloveku vidimo le ekonomsko korist in druga skrajnost, ki naravo vrednoti visoko, a zametuje človeka. In vendar sta narava in človek tesno med seboj povezana. Le sobivanje obeh lahko človeku nudi veselje nad življenjem in občutljivost do soljudi.

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja