Življenje gozda

 

Življenje gozda  v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna za osnovne šole iz vse Slovenije in zamejstva uspešno izvajamo že tretje leto.

Je sad mnogoletnih izkušenj aktivnega sodelovanja z osnovnimi šolami in je naša izvirna inovacija. Doslej nas je obiskalo že prek 500 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

Poteka v četrtkih in petkih dopoldne v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in v njenem izjemnem parku pod vodstvom najboljših učiteljev strokovnih predmetov in praktičnega pouka v gozdarstvu.

Učenci v obliki dialoga v prvem delu spoznavajo drevesne vrste s pomočjo vseh čutil. S pomočjo igre ozavestijo povezanost človeka in narave.

V drugem delu spoznavajo pestrost našega  živalskega sveta in njegovo vlogo v gozdu.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja